Türkiye’de sinema okullarında okuyan elli beş bini aşkın sinema öğrencisi, uygulamalı sinema derslerinden geçer not almak, daha da önemlisi okullarından mezun olabilmek için kısa film yapmak zorundadır. Kuşkusuz, senarist, yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni veya sinemanın ışık, ses, set gibi teknik alanlarından birini meslek olarak sürdürmek isteyen öğrencilerin iyi bir sinemacı olarak yetişebilmeleri için uygulamalı dersler, söz konusu eğitimin en önemli aşamalarından biridir. Ancak sinema eğitimi veren okullarda uygulamalı eğitime olanak sağlayan, stüdyo ve teknik ekipman imkanları ne yazık ki öğrenci sayılarını, dolayısıyla öğrenci filmlerinin prodüksiyonlarını karşılayabilecek kapasitede değildir.


Bu durumda öğrenciler, çoğunlukla prodüksiyon için yeterli ekonomik koşulları yaratamadıklarından ve kendi kısıtlı imkanlarıyla filmlerini çekmek zorunda kaldıklarından, daha senaryo aşamasında, çekmek istedikleri filme, hayallerine oto sansür uygulamak zorunda kalmaktadır. Elbette sinema eğitimi veren özel okullarda koşullar daha iyi durumdadır ve okullar öğrenciye belli imkanları sunabilmektedir. Ancak devlete bağlı eğitim veren sinema ve iletişim okullarında okuyan öğrenciler için imkanlar yetersiz kalmaktadır.


Oysa artık biliyoruz ki tüm dünyada evrensel sinema yapabilen pek çok yönetmen “alaylı” değil “okullu”dur... Bir başka deyişle gelecekte dünyada kendinden söz ettirecek bir “Türk Sineması”nın var olabilmesi için, okullardaki öğrencilerimizin desteklenmesi, evrensel sinema ürünleri verebilen yönetmenler yetiştirilmesinde ciddi ve önemli bir katkı sağlayacaktır.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle hayata geçirdiği “Geleceğin Sineması” projesiyle, yarının sinemacılarına, okullarında yapacakları filmlerine ekonomik katkı sağlayarak destek olmayı hedeflemiştir. Geleneksel olarak 14 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin kısa film projelerini destekleyen Geleceğin Sineması Yarışması, bir yandan Türk sinemasının geleceği için bir ışık yakmaya, bir yandan da sınıf geçmek ve mezun olmak için filmlerini yapmak zorunda olan öğrencilerimizi daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam etmektedir.


TÜRSAK Vakfı, Türk Sinemasının gelişimine katkıda bulunmak ve gençlerin sinema üretimini desteklemek hedefiyle 2003 yılında başlattığı “Geleceğin Sineması” projesinde bu yıl 15. yaşına basıyor ve ilk günden bu yana etkinliği kesintisiz sürdürerek bu alanda önemli bir “misyon” üstlenmiş bulunuyor.


  • Sinema öğrencilerinin senaryo üretimlerini destekleyerek, sinemanın bir parçası olabilmelerinde aracı olmak;
  • Sinema alanında var olmak isteyen gençlerin, sektörün önemli isimleri ile fikirlerini paylaşabilmelerine platform yaratmak;
  • Sinemanın en temelde hikâyeden oluştuğu düşünüldüğünde, yazım aşamasının önemine vurguda bulunmak,
  • Genç sinemacıları yazmaya ve yazdıkları senaryoları çekmeye teşvik ederek bilinçli birer üretici olmalarını sağlamak,


temel amaçlarından hareketle on beş yıldır titizlikle gerçekleştirilen bu proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün himayeleri altında TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığında sürdürülmektedir.


Haberdar Ol

Türsak Vakfı’na ait etkinlikleri E-posta aracılığıyla takip etmek ve haberdar olmak için bültenimize kayıt olun.