Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasında tanınmış 215 üyenin katılımıyla 1991 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Amaçları

 • Kültürün vazgeçilmez bir parçası olan sinema sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve görsel-işitsel iletişim araçlarının halkın kültürel kimliğinin zenginleşmesi ve çeşitlendirilmesi yolunda kullanılmasını teşvik etmek,
 • Sinema sektörümüzün geliştirilebilmesi ve dış pazarlara açılabilmesi amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek;
 • Sinema ve görsel-işitsel ortamımıza daha nitelikli ve sanatsal bir düzey kazandırmak, yerli ve yabancı nitelikli ürünleri desteklemek, yeni ve dinamik bir görsel-işitsel kültür oluşturacak yaratıcı güçlerin ortaya çıkmasına olanaklar hazırlamak;
 • Eğitimin her düzeyinde görsel-işitsel kültür ürünlerinden yararlanılması doğrultusunda çalışmalar yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sinema ve görsel-işitsel alanda eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunmak;
 • Yasal düzenlemelerin yapılması ve gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilmeleri konusunda girişimlerde bulunmak ve sektörün kurumsallaştırılmasına yönelik örgütlenmeleri sağlamaktır.

Başlıca Hedef ve Faaliyetleri

 • Dünya çapında dağıtım konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşan sanatsal ağırlıklı ve bağımsız yapımların Türk izleyicisine ulaşabilmesi için gösterim olanakları sağlamak. Bu amaçla;
 • film festivalleri ve haftaları düzenlemek,
 • mevcut festivalleri desteklemek,
 • sanat filmleri gösteren sinemalarla işbirliği içinde olmak.
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kaliteli Türk Filmlerinin dünya çapında potansiyel izleyicisine ulaşması için tanıtım hizmetleri vermek. Bu amaçla;
 • uluslararası film festivallerine ve film pazarlarına katılmalarına yardımcı olmak,
 • çeşitli ülkelerden gelen talepleri değerlendirerek "Türk Film Haftaları" düzenlemek ya da düzenleyen kurum ve kuruluşları desteklemek,
 • uluslararası dağıtım olanakları yaratmak için çeşitli girişimlerde bulunmak.
 • Türk yapımlarının sanatsal ve teknik düzeylerinin artırılması ve yenilikçi, yaratıcı ve dinamik yeni bir görsel-işitsel kültür ortamına zemin hazırlamak için çalışmalarda bulunmak. Bu amaçla;
 • ödüller koymak ve yarışmalar düzenlemek,
 • sinema ve görsel-işitsel sektörümüzün bu alandaki teknolojik gelişmelerden yararlanmasına olanak sağlamak,
 • teknik alanda teşvik kredileri sağlamak,
 • stüdyo ve benzeri teknik alt yapı kuruluşları oluşturmak.
 • Eğitime ve bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalarda bulunmak. Bu amaçla;
 • "Türkiye Sinema ve Audiovisuel Müzesi", "Sinema Araştırma Merkezi" ve "Audiovisuel Bilgi Bankası"nın kurulmasına ön ayak olmak,
 • atölye çalışmaları ve eğitim kursları düzenlenmesi için girişimlerde bulunmak,
 • seminerler, konferanslar, sempozyumlar gerçekleştirmek,
 • amatör sinema çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek,
 • bu alanda istatistik ve kronolojik belgeleri derlemek,
 • eğitsel kitaplar yayınlayıp dağıtmak.
 • Film yapımının her alanında etkin olan bir yapım bürosu işlevini üstlenmek. Bu amaçla;
 • sinema filmleri ve belgeseller çekmek,
 • ulusal ve uluslararası ortak yapımlar gerçekleştirmek,
 • Türkiye'de film çekmek isteyen yabancı kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
 • çekim izinleri almaktan mekan rehberliğine kadar çeşitli prodüksiyon hizmetleri vermek.
 • Türkiye sinema ve görsel-işitsel ortamının süregelen ekonomik, teknik, yaratım ve altyapı sorunlarına çözüm getirmek üzere girişimlerde bulunmak ve bu alandaki tüm resmi ve özerk kuruluşlarla eşgüdümlü olarak özerk bir "Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kurumu’nun oluşturulması için gerekli düşünsel ve pratik çalışmaları gerçekleştirmek. Bu amaçla;
 • çağdaş bir Sinema ve Televizyon Yasası'nın oluşturulması yönünde öneriler getirmek,
 • eğitici-öğretici filmler ve sanat değeri yüksek filmlerin belirlenmesi, sınıflandırma ölçütlerinin tespiti konusunda yerel yönetimlere ve resmi kuruluşlara danışmanlık yapmak,
 • sektörün tüm alanlarında çalışanların gereksinimlerine cevap vermek üzere sosyal ve ticari düzenlemelerin yapılması yönünde girişimlerde bulunmak.

TÜRSAK Vakfı, bu hedefler doğrultusunda, kuruluşundan bugüne kadar geçen 26 yıllık dönemde, Türkiye’de ilk tematik festivalleri gerçekleştirmiş; sayısız yayın ve belgesel film yapmış; seminerler, paneller ve atölyeler düzenlemiş; eğitimler gerçekleştirmiş ve günümüzde gerçekleşen özel sinema eğitimlerine öncülük etmiş; yurt dışında çeşitli ülkelerde Türk film haftaları gerçekleştirmiş; organizasyonunu üstlendiği dönemde Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni uluslararası arenaya taşımış ve Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film pazarını hayata geçirmiş; ve en önemlisi, yaptığı tüm etkinlikler ve verdiği tüm desteklerle 80’lerin sonunda duraklama dönemine girmiş Türk sinemasının canlanmasına katkıda bulunmuş, sinemacıların buluştuğu bir proje ve film geliştirme merkezi işlevi üstlenmiştir.

Uluslararası Üyelikler

 • C.I.C.A.E (Uluslararası Sanat Sinemaları Konfederasyonu) / Cannes, Mayıs 1993.
 • IFFS (Uluslararası Sinema Kulüpleri Federasyonu)'na Üyelik / Berlin, Şubat 1994
 • Avrupa Çevre Festivalleri Birliği’ne Üyelik/ Grenoble Kasım 1997
 • CICT (UNESCO Sinema Televizyon Konseyi)ne Üyelik/ Paris, 1998

Haberdar Ol

Türsak Vakfı’na ait etkinlikleri E-posta aracılığıyla takip etmek ve haberdar olmak için bültenimize kayıt olun.